Aproximació al Maio o arbre maig

  Aproximació al Maio o arbre maig Orígens del mot i de la tradició. Etimològicament el nom ve del llatí Maius. En català es tradueix per maig, cinquè mes de l’any; originalment fou el tercer mes. Unes definicions de l’arbre maig i de les festes associades a aquests arbres em serviran d’introducció al tema. Segons el Diccionari català-valencià-balear (DCVB)[1] l’arbre maig seria: Arbre esporgat de les branques baixes i adornat […]

Sant Antoni des de la Santantonà

De tot el cicle festiu, no hi ha cap dubte que Sant Antoni és el que assumeix un paper més destacat durant el calendari anual forcallà: per nombre d’activitats, per implicació de les forcallanes i els forcallans, per fidelitat a la tradició, per devoció al Sant, per orgull d’allò propi, per passió pel foc, per major pressupost, per feina acumulada… Les celebracions de Sant Antoni a Forcall són l’esdeveniment més […]