Sant Antoni des de la Santantonà

De tot el cicle festiu, no hi ha cap dubte que Sant Antoni és el que assumeix un paper més destacat durant el calendari anual forcallà: per nombre d’activitats, per implicació de les forcallanes i els forcallans, per fidelitat a la tradició, per devoció al Sant, per orgull d’allò propi, per passió pel foc, per major pressupost, per feina acumulada… Les celebracions de Sant Antoni a Forcall són l’esdeveniment més […]